Vizsgabizonyítvány átvétele

Bizonyítványok átvétele

 

A 2016. áprilisi vizsgaidőszaktól kezdődően a nyelvvizsga-bizonyítványok átvételének módjáról a vizsgajelentkezéskor – az online felületen vagy a jelentkezési lapon – kell nyilatkozni. A nyilatkozat a vizsgajelentkezés feltétele, hiányában a vizsgajelentkezés sajnos nem fogadható be. A bizonyítványok átvételére két lehetőséget kínálunk:

 - a Vizsgaközpontban (1082 Budapest, Baross u. 62.),

- a vizsgahelyen (a vizsgahely komplex és írásbeli vizsga esetén az írásbeli vizsga helyszínét, szóbeli vizsga esetén a szóbeli vizsga helyszínét jelenti).

 

A bizonyítványok megküldése
22. §

  1. A Vizsgaközpont a sikeresnek minősített vizsgáról folyamatosan, de legkésőbb a vizsgaesemény időpontjától számított 60 napon belül a vizsgázó rendelkezésére bocsátja a vizsgabizonyítványt. A bizonyítványok a vizsgázó által a jelentkezési lapon megjelölt vizsgahelyen vehetők át, ahová a Vizsgaközpont a bizonyítványokat postai úton juttatja el.
  2. Ha a sikeres vizsgát tett vizsgázó (az eredmény ismeretében) a felülvizsgálati jogáról lemond, ez a bizonyítvány kiállításának idejét lerövidítheti.
  3. Bizonyítvány csak sikeres írásbeli, szóbeli és komplex vizsgáról adható ki. Komplex bizonyítvány csak az ugyanabban a vizsgaidőszakban és ugyanabban a vizsgarendszerben letett sikeres szóbeli és sikeres írásbeli vizsga esetén állítható ki.
  4. Komplex vizsga esetén valamennyi részvizsga eredményét egy értesítésben kell közölni és a határidőt az utolsó vizsgától kell számítani.
  5. A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal egyenértékűek, függetlenül a két vizsga között eltelt időtől és attól, hogy melyik akkreditált vizsgarendszerben történtek.
  6. A bizonyítvány a Vizsgaközpontban is átvehető személyesen, de az átvételnek ez a módja a bizonyítvány nyomdai előállítási idejét nem rövidíti le.

A nyelvvizsga – bizonyítvány csak a tulajdonosnak adható át (ez alól két kivétel van, ha kiskorú a vizsgázó, vagy ha az átvevő meghatalmazással rendelkezik). A személyazonosság megállapítására valamilyen személy azonosítására alkalmas okmányt kell felmutatnia az átvevőnek.

Személyazonosság igazolására az alábbi okmányok használhatóak:

-          érvényes személyazonosító igazolvány

-          érvényes útlevél

-          érvényes, kártya formátumú vezetői engedély

Ha a vizsgázó kiskorú, akkor szülei átvehetik meghatalmazás nélkül a bizonyítványát személyi igazolvány bemutatása mellett.

A meghatalmazás itt letölthető: http://www.onyc.hu/uploads/dokumentumtar/file/12/ORIGO_nyelvvizsga_bizonyitvanyatveteli_meghatalmazas.pdf

 

A bizonyítványokat munkanapokon, 15-17 óráig lehet átvenni a nyelviskolában (6000 Kecskemét, Katona József tér 18. I. emelet 103.) a személyi igazolvány bemutatása mellett, miután a vizsgázó megkapta az e-mailes értesítést.