Elégedettségmérés

A z 58/2013 NGM Rendelet 2.§ (1) f) pontja szerint a felnőttképzési engedély alapján képzéseket folytató intézmény honlapján 
rendszeresen  közzéteszi  a  képzési  tevékenységére  vonatkozó  naprakész,  objektív mennyiségi és minőségi információkat.
A Korona Nyelviskola 2017. január 1. és 2017. december 31. között végzett összes elégedettségmérési adatának átlagai ezek voltak:
2017 évi modulzáró vizsgák éves átlagos eredménye
Angol nyelvi képzés Cél: 80% Tény: 65,40% 

   
 2017 évi lemorzsolódás
Angol nyelvi képzés Cél: 20% Tény: 5%

   
 2017 évi elégedettség mérés
Angol nyelvi képzés Cél: 8,10 Tény: 8,30

   
 
Elégedettség mérés kérdései
1.elégedettség a elmélet képzések oktatóival  
2.elégedettség a képzésekhez biztosított tananyagok színvonalával  
3.elégedettség a tudás ellenőrzésre alkalmazott módszerekkel  
4.elégedettség az infrastrukturális feltételekkel  
5.elégedettség a képzés megszervezésével  
6.elégedettség az ügyfélszolgálattal  
7.elégedettség a képzéssel összességében